Om Goldtreat

Den vetenskapliga upptäckten att celler i vävnad framkallar frigörelse av små mängder guldjoner från metalliskt guld, är grunden till den rationella användningen av Berlock® implantaten, som Goldtreat konceptet bygger på. Utöver den forskning som föregår på Universiteten, samlar och bearbetar Goldtreat nätverkets kliniker fortlöpande resultaten för att förbättra behandlingsformen.

Goldtreat namnet och logon är din säkerhet som djur ägare att behandlingen utförs med de mest optimala guldimplantaten, som finns tillgängliga och efter en standardiserad metod, som är densamma oavsett på vilken Goldtreat klinik ingreppet utföres.

Alla deltagande kliniker har gått igenom Goldtreats träningsprogram och bemästrar behandlingsprincipen. Nätverkets kliniker får kontinuerligt delta i vidareutbildnings program, såväl som motta information om de nyaste forskningsresultaten. På universiteten i Århus och Aalborg, Danmark, fortgår forskning om bio frigjorda guldjoners verkan på olika former av inflammations reaktioner.


Goldtreat ApS, juli 2005