När kan effekten förventas?

Man kan räkna med bra smärtlindrande effekt av Lokal Guldbehandling hos cirka 70-90 % av behandlade patienter. Effekten kan hos en del ses så tidligt som några få dagar efter ingreppet. I de flesta fall kan man se effekt inom 3 veckor, och hos några få kan det gå upp till 3-4 månader. Effekten är livslång hos de flesta patienter.

Hos nogra hundar med halthet på grund av artros smärtor i armbogen forsvinner haltheten inte. Denne fortsatte haltheten beror formodentlig på nedsatt eller endret bevegelighet i leden på grunn av artros forandringene. Disse hundarne verkar trots haltheten mer glada änn före behandlingen.