Hur verkar lokal guldbehandling?

Effekten kommer från guldjoner (laddade guldatomer) som löses upp i vävnadens celler från guldimplantatens yta. Guldjonernas verknings mekanism i vävnad är grundligt undersökt i hundratals vetenskapliga arbeten, baserat på sjukhusens Guldbehandling och består i en reduktion av svullnad och irritation i vävnaden med smärt reduktion som följd.

Bilden (mikroskopi av vävnad med et implanterat guldstycken) visar et implanterat gullstycken (stor vit pil), och cellar som har opptagit guldjoner (små gula pile). Guldjonerne ses som små svarta korn i cellerne.