Hur utföras lokal guldbehandling?

Före Lokal Guldbehandling blir djuret undersökt antingen av egen veterinär eller av Goldtreat Kliniken, och efter både klinisk undersökning och röntgenundersökning ställs en diagnos, med vilken det kan förväntas, att behandlingen kan ge ett bra resultat.
Själva behandlingen utförs i full narkos under sterila förhållanden. Berlock® implantaten förs in via nålar tätt intill den sjuka leden, där de kommer att ligga permanent. Efter behandlingen finns det varken operationssår eller stygn, som ska tas bort. Djuret kan gå igen, så snart det vaknat efter narkosen och kan normalt skrivas ut samma dag.

Efter implantationen tas et kontrol-røntgenbild, och en kopi av dette utleveres til djurets ägara.