Kommer mitt djur att behöva uppföljnings behandling?

Normalt finns inget behov för uppföljnings behandling. Dock rekommanderas at fölga följande riktlinjer:

  • Dom första 4 dagarne efter behandliigen ges smärtstillande medicin för att lindra eventuella smärtor uppstått i förbindelse med manipulation under behandlingen.

  • Motion begränses dom första 2 veckor genom att bara gå kortare promenader i kobbel.

  • 2 veckor efter behandlingen kommer djuret til et kontrolbesök, som är inkluderat i priset.

  • 1 år efter behandlingen tas et röntgenbild som kontrol för att följa utveklingen av artrosförandringarne.