Forskningen bakom lokal guldbehandling

Forskningen i frigivelse av guldjoner från implanterte guldstycken i vävnad är för ögonblicket centrerat kring universiten i Århus och Aalborg. På långt sikt deltar Goldtreat klinikerne ochså i förskningsaktiviteter.

Huvudpersonen bakom denna forskningen är professor Gorm Danscher på Århus Universitet. Gorm Danscher har ochså stått bakom utviklingen av Berlock® implantaten.

Gorm Danscher är anslutat Goldtreat ApS som vetenskaplig konsulent.