Finns biverkningar efter lokal guldbehandling?

Varken på djur eller på människor har man registrerat biverkningar.
Röntgenbilder visar att guldimplantaten efter 5 år ligger exakt på samma plats som dom blev placerat initialt.

Bilden visa samme hund efer lokal guldehandling. Bilden åt vänster er tagit 2 år efter behandlingen mens bilden åt högra har tagits after 5 år. Bemärk att guldstycken (dom små vita pricken ved höftledet) sittar på samma ställen.