Berlock® Implantat

Forskning i frigörelse av guldjoner från guldstycken implanterat i vävnad har visat att mängden av guldjoner som frigöras är störra desto störra implantatens yta är. Berlock® implantaten är derfor utveklade för att ge så stor yta som möjigt.

Dette utviklingsarbeta har foregåt på Aalborg Universitet. Det forskas förtsatt på att kunne göra ytan ännu störra.

En ”Berlock” är ursprunglig et lite metallvedheng på hestens bissel, som forhindrar den i att sticka tungen ut över bittet. Namnet användas ochså för visse formen för smycken.