Fördelar ved lokal guldbehandling med Berlock® guldimplantaten

  • Smärtelindrande effekt ved artros hos de flesta patienter

  • Behovet för smärtlindrande artros medicin minskas eller upphör helt

  • En behandling av den sjuka leden är tillräcklig

  • Inga biverkningar

  • Livslång effekt