Om Goldtreat

Den vitenskapelige påvisning av at celler i vev fremkaller frigivelse av små mengder gullioner fra metallisk gull, er grunnlaget for den rasjonelle anvendelse av Berlock® implantatene, som Goldtreat konseptet bygger på. Utover den forskning som foregår på Universitetene, vil Goldtreat- nettverkets klinikker fortløpende innsamle og bearbeide resultater med henblikk på en konstant forbedring av behandlingsformen.

Goldtreat navnet og logoen er din sikkerhet som dyreeier for at behandlingen utføres med de mest optimale gullimplantater som er tilgjengelige, og etter en standardisert metode som er lik uansett på hvilken Goldtreat klinikk inngrepet utføres.

Alle deltakende klinikker har gjennomgått Goldtreats treningsprogram og er fortrolige med behandlingsprinsippet. Nettverkets klinikker vil fortløpende delta i etterutdanningsprogrammer, liksom de til stadighet vil motta informasjon om de nyeste forskningsresultater. I Danmark foregår forskning i biofrigjorte gullioners virkning på forskjellige former av betennelsesreaksjoner på universiteterne i Århus og Aalborg.