Hvor tidlig kan man forvente effekt av behandlingen?

Man skal regne med positiv smertelindrende effekt av lokal gullbehandling hos cirka 70-90 % av behandlede pasienter. Effekten kan hos enkelte ses så tidlig som få dager etter inngrepet. I de fleste tilfeller vil effekt kunne registreres i løpet av 3 uker, og hos enkelte kan det gå opp til 3-4 måneder.

Hos de fleste patienter er effekten av lokal gullbehandling livslang.

Hos noen hunder med halthet på grunn av slitasjegikt i albuene forsvinner haltheten ikke. Denne fortsatte haltheten skyldes formodentlig nedsatt eller endret bevegelighet i leddet på grunn av slitasjegiktforandringene. Disse hundene virker tross haltheten mer glade enn før behandlingen.