Berlock® Gull implantater

Forskning i frigivelsen av gullioner fra guldstykker implantert i vev har vist at mengden av gullioner som frigis er større desto større implantatenes overflate er. Berlock® gullimplantater er derfor konstruert med henblikk på å få en så stor overflate som mulig.

Dette utviklingsarbeidet har funnet sted på Aalborg Universitet. Det forskes fortsatt for å kunne gjøre overflaten enda større.

En ”Berlock” er opprinnelig et lite metallvedheng på hestens bissel, som forhindrer den i å stikke tungen ut over bittet. Navnet anvendes også til visse former for smykker.