Hvordan virker LOKAL GULDBEHANDLING?

Billedet (mikroskopi af væv med et implanteret guldstykke) viser et implanteret guldstykke (stor hvid pil) og celler, som har optaget guldioner (små gule pile). Guldionerne ses som små sorte korn i cellerne.
Billedet (mikroskopi af væv med et implanteret guldstykke) viser et implanteret guldstykke (stor hvid pil) og celler, som har optaget guldioner (små gule pile). Guldionerne ses som små sorte korn i cellerne.
Virkningen fremkaldes af guldioner (ladede guldatomer) der opløses af vævets celler fra guldimplantaternes overflade.

Guldioners virkning i væv er grundigt undersøgt i hundredvis af videnskabelige arbejder baseret på hospitalernes guldkur ved leddegigt og består i en reduktion i hævelse og irritation i vævet med smertereduktion til følge.