Hvor tidligt kan man forvente effekt af behandlingen?

Effekten kan hos enkelte ses så tidligt som få dage efter indgrebet. I de fleste tilfælde vil effekt kunne registreres i løbet af 3 uger, og hos enkelte kan der gå op til 3-4 måneder.

Man kan regne med smertelindrende effekt efter Lokal Guldbehandling hos cirka 70-90 % af behandlede patienter.

Hos de fleste patienter er effekten af Lokal guldbehandling livslang.

Hos nogle behandlede hunde (især ved slidgigt i albuer) forsvinder haltheden ikke.


Fortsat halthed skyldes nedsat eller ændret bevægelighed i leddet
på grund af slidgigt forandringerne. Disse hunde virker trods haltheden
mere glade end før behandlingen.